POLITYKA PRYWATNOŚCI
I PLIKÓW COOKIES
richo.pl

DEFINICJE
§ 1
1. Administrator – Piotr Pawlicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
RICHO POLSKA Piotr Pawlicki, ul. Siennicka 26F, 80-758 Gdańsk, NIP: 741-190-65-62,
REGON: 280445334.
2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://localhost/richo i jej podstronami.
3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

ZAGADNIENIA WSTĘPNE
§ 2
1. Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi
oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii na Stronie.
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest także poprzez pocztę e-mail: richo@richo.pl.

DANE OSOBOWE
§ 3
1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą
Formularza kontaktowego.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane przez Użytkownika Administratorowi w ramach Formularza kontaktowego
będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wysłaniem przez
Użytkownika zapytania przez Formularz kontaktowy – w celu nawiązania kontaktu
z Administratorem, a także prowadzeniem korespondencji dotyczącej jego firmy
i oferowanych przez niego produktów i usług za pośrednictwem strony http://localhost/richo.
4. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w bazie Administratora przez czas
prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami.
5. Administrator zapewnia Użytkownikowi pełną poufność wszelkich przekazanych mu danych
osobowych.
6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia
przez Użytkownika operacji, do której przeznaczony jest Formularz kontaktowy.
7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu przez Użytkownika danych jakimkolwiek
podmiotom trzecim, poza podmiotem określonym w ust. 10 poniżej.
8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed
dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
◦ prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania;
◦ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
◦ prawo do przenoszenia danych osobowych;
◦ prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
◦ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez Administratora, w przypadku uznania, iż jego dane osobowe są
przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.
10.Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Gabrieli Rachel-Nowak,
prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: IBC.PL POLSKA Gabriela Rachel-Nowak,
ul. Przemysłowa 1A/17, 63-600 Kępno, NIP: 619-109-20-38, REGON: 300398520 – w celu
przechowywania danych osobowych na serwerze, która gwarantuje poufność danych
zapisywanych w jej bazach.

PLIKI COOKIES
§ 4
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie informacje
tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika.
2. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu Użytkownika, a następnie uzyskuje
dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych
(remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
4. Administrator informuje, iż istnieje możliwość dokonania konfiguracji przeglądarki
internetowej w sposób, który uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu
Użytkownika, co może jednak znacznie utrudnić korzystanie przez niego ze strony.
5. Administrator informuje ponadto, iż pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte
po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki
internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi
dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

TECHNOLOGIE DODATKOWE
§ 5
Administrator informuje Użytkownika, iż stosuje technologię śledzącą działania podejmowane
przez Użytkownika na Stronie, to jest – kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk
Strony, w tym długości przebywania Użytkownika na poszczególnych podstronach Strony oraz
analizy innych akcji Użytkownika na Stronie.

LOGI SERWERA
§ 6
1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują
m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, a także informacje o przeglądarce
internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego Użytkownik korzysta.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze, o którym mowa powyżej.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze
Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu jakiejkolwiek identyfikacji
Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną,
a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania serwerem.