Polski

Firma RICHO Polska świadczy usługi obróbki skrawaniem (toczenie, frezowanie i wytaczanie) na najwyższym poziomie, spełniając wytyczne klientów z branży energetycznej, motoryzacyjnej, spożywczej i innych.
Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym i doświadczoną kadrą, dzięki czemu realizujemy najbardziej wymagające zlecenia.
W skład naszego parku maszynowego wchodzą pionowe centra obróbcze: jedno o przejazdach 1300×650 i nośności stołu 1200 kg, drugie o przejazdach 800×500 i nośności 500 kg. Większe centrum posiada dodatkową czwartą oś, oraz mocny napęd wrzeciona przekazywany poprzez dwustopniową przekładnię. Zaletami mniejszej z obrabiarek są: maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona wynosząca 12000 obr/min oraz sztywne prowadnice rolkowe. Oba centra posiadają układ chłodzenia przez wrzeciono, nieodzowny m.in. przy operacjach głębokiego wiercenia, a także posiadają sondy pomiarowe narzędzia i przedmiotu obrabianego.
Frezowanie 5-osiowe wykonujemy na centrum obróbkowym z przejazdami 400x800mm i średnicą obrabianego detalu do 350mm.

W zakresie obróbki tokarskiej do dyspozycji mamy cztery obrabiarki numeryczne: trzy tokarki z płaskim łożem oraz jedną z łożem skośnym oraz tokarkę karuzelową CNC o średnicy toczenia 1600mm. Największa z tokarek zbudowana jest na łożu płaskim i charakteryzuje się przelotem nad łożem wynoszącym 1250 mm oraz długością toczenia sięgającą 5000 mm, kolejna ma przelot nad łożem wynoszący 760mm oraz długość toczenia do 1500 mm. Dla pozostałych tokarek te parametry wynoszą odpowiednio: 570×500 oraz 460×500.
Atutem największej z maszyn jest optymalna charakterystyka momentu obrotowego, dzięki zastosowaniu czterostopniowej przekładni automatycznej do napędu wrzeciona.

Posiadamy także wytaczarkę CNC, wrzeciono 110mm, przejazdy 1800x2000mm. Na tej obrabiarce wykonujemy wytaczanie otworów, frezowanie konstrukcji spawanych, obróbkę korpusów.
Wszystkie nasze obrabiarki wykorzystują systemy sterowania oraz napędy firmy Siemens lub Fanuc.
Do programowania obróbki bardzo skomplikowanych detali na centrach obróbczych i wytaczarce wykorzystujemy systemy CAD/CAM.
Zapraszamy do współpracy!

Deutsch

Richo Polska - dokument po niemieckuDie Firma RICHO Polska bietet Dienstleitungen im Bereich des Zerspanens auf höchstem Niveau an und erfüllt die Anforderungen der Kunden aus der Energie-, Automobil- und Lebensmittelbranche sowie vielen anderen. Wir besitzen ein modernes Maschinenpaket und
erfahrenes Personal und realisieren dank dem die anspruchsvollsten Aufträge.
Unser Maschinenpark besteht au szwei vertikalen Bearbeitungszentren: eins mit 1300×650 und einer Tischtragfähigkeit von 1200 kg, das andere mit 800×500 und einer Tragfähigkeit von 500 kg. Das größere Zentrum hat eine zusätzliche vierte Achse und einen leistungsstarken Spindelantrieb, das durch einen zweistufigen Antrieb geführt wird. Die Vorteile einer kleineren Bearbeitungsmaschine sind: die maximale Spindeldrehzahl mit 12000 Drehungen/Min und starre Rollschienen. Beide Zentren besitzen ein Kühlsystem durch die Spindel, das u.a. bei Tiefbohrarbeiten unentbährlich ist, sowie Messsonden für das Werkzeug und den bearbeiteten Gegenstand.
Im Bereich der Drehbearbeitung stehen uns drei nummerische Bearbeitungsmaschinen zur Verfügung: zwei Drehbänke mit flachem Bett und eine mit schrägem Bett. Die größte von ihnen hat ein flaches Bett und einen charakteristischen Durchgang von 760 mm über dem
Bett sowie eine Drehlänge bis zu 1500 mm. Für die anderen Drehbänke betragen diese Parameter entsprechend: 570×500 und 460×500.   Ein Vorteil der größten Maschine ist die optimale Charakteristik des Drehmoments, dank der Anwendung eines vierstufigen Automatikgetriebe für den Spindelantrieb.
Alle unsere Bearbeitungsmaschinen benutzen Steuerungssysteme und Antriebe der Firma Siemens oder Fanuc. Zum Programmieren der Bearbeitung von sehr komplizierten Detaills benutzen wir CAD/CAM.

Norsk

Richo Polska - dokument po normerskuSelskapet RICHO Polska leverer maskineringstjenester på høyeste nivå for å møte kundenes behov innen energi-, bil- og matbransje o.a. Vi har en moderne maskinpark og erfarne medarbeidere som setter oss i stand til å utføre selv de mest krevende oppdrag.
Vår maskinpark består av to vertikale maskineringssentre: et maskineringssenter med maksimal emnestørrelse på 1300×650 og maksimal bordbelastning på 1200 kg, og et ma skineringssenter med maksimal emnestørrelse på 800×500 og maksimal bordbelastning på 500 kg. Det største maskineringssenteret har en ekstra fjerde akse og en kraftig spindeldrift som overføres via to-trinns girkasse. Fordelen med det minste maskineringssenteret er maksimalt spindelturtall på 12000 o/min og stive rulleføringer. Begge sentrene er utstyrt med kjølesystem som ledes gjennom spindelen, noe som er uunnværlig ved dype boreoperasjoner, og målesonder av verktøyet og det bearbeidede emnet.
Når det gjelder verktøymaskintjenester disponerer vi over tre numerisk styrte verktøymaskiner: to dreiebenker med en flat seng og en med en skrå seng. Den største av dem er bygget på en flat seng, med maksimal tverrslide på 760 mm og maksimal dreielengde på 1500 mm. I de øvrige dreiebenkene er disse parameterne henholdsvis på: 570×500 og 460×500. Fordelen med den største av maskinene er optimale dreiemomentegenskaper takket være anvendelse av 4-trinns automatgirkasse til spindeldrift.
Alle våre verktøymaskiner bruker styresystemer og fremdrifter av Siemens og Fanuc. Til programmering av maskinering av svært kompliserte detaljer bruker vi CAD/CAM-systemer.

Frezowanie i toczenie nie ma dla nas tajemnic!

Siedzibą naszej firmy jest Gdańsk. To tutaj zajmujemy się sprzedażą najnowocześniejszych maszyn i świadczeniem usług z zakresu obróbki skrawaniem. Współpracujemy z największymi graczami na rynku wśród takich branż, jak energetyka, lotnictwo, motoryzacja, przemysł spożywczy i wiele innych. Efektem jest stale rosnące grono zadowolonych klientów, potwierdzone referencjami i wieloma pozytywnymi opiniami, a także prestiżowymi nagrodami. Sekret tkwi w budowanej przez lata kadrze wykwalifikowanych specjalistów, którzy o toczeniu, frezowaniu i wytaczaniu wiedzą wszystko. Ich umiejętności łączą się z najlepszym sprzętem – większość wykorzystywanych w Richo urządzeń pochodzi z Tajwanu, będącego niekwestionowanym liderem w projektowaniu maszyn do obróbki skrawaniem.

Obróbką CNC i frezowaniem zajmujemy się w naszym parku maszynowym

Bogato wyposażony park maszynowy, którym dysponujemy, zawiera dwa pionowe centra obróbcze, w tym jedno 5-osiowe, trzy obrabiarki sterowane numerycznie, obejmujące dwie tokarki z płaskim łożem i jedną z łożem skośnym, tokarkę karuzelową CNC oraz wytaczarkę CNC. Dzięki kompleksowemu wyposażeniu jesteśmy w stanie sprostać nawet najtrudniejszym zadaniom zleconym przez naszych klientów: produkcji skomplikowanych form, detali, części do maszyn, wytaczaniu otworów, frezowaniu konstrukcji spawanych czy obróbce korpusów.

Zlecenia te wykonujemy w krótkim czasie, m.in. dzięki 5-osiowemu centrum obróbczemu, które pozwala na znacznie szybsze frezowanie w stosunku do maszyny 3-osiowej. Dynamiczne urządzenie w jednym cyklu pracy obrabia elementy wymagające gwintowania, wiercenia czy wytaczania z wielu stron – bez konieczności przezbrojeń.

Zleć toczenie CNC i inne usługi Richo!

Tokarka karuzelowa, którą wykonujemy nasze usługi, nadaje się do obróbki przedmiotów o dużej masie i średnicy do 1600 mm. Jest profesjonalnym urządzeniem o doskonałych właściwościach mechanicznych. Mocny napęd gwarantuje renomowany producent automatyki przemysłowej Fanuc. Wysoka sztywność i dobre tłumienie drgań sprawiają, że powstające elementy mają idealną powierzchnię oraz najwyższą jakość.

Do pracy używamy również tokarek z łożem płaskim i skośnym, charakteryzujących się dużą dynamiką ruchów roboczych i dokładnością pozycjonowania. Wiele sprzętów, z których korzystamy podczas realizacji zleceń, ma opatentowaną konstrukcję, dzięki czemu zyskujemy przewagę nad konkurencją – również w zakresie cen naszych usług.

Wytaczanie i frezowanie na wytaczarce wykonujemy szybko i dokładnie

Wytaczarka stołowa, na której pracujemy, to numerycznie sterowana, stołowa wiertarko-frezarka, posiadająca szerokie możliwości technologicznego wykorzystania w operacjach frezerskich, wiertarskich, rozwiercających oraz gwintujących. Jej wrzeciono ma 110 mm, a przejazdy 1800×2000 mm. Sprzęt pozwala na wydajną pracę, wykorzystujemy go m.in. podczas realizowania zleceń dla przemysłu energetycznego, wydobywczego czy maszynowego. Przed wykonaniem usługi dokładnie omawiamy założenia projektu i pozostajemy w kontakcie z klientem na każdym etapie realizacji jego zlecenia.